Shémpátíq PRén's

gelme istemezsen yorgun düştüm yüreğim sana kırgın inandır bu son olmayacaksa gelme istemem!!!!